newsvn

TIN TỨC

Lời trích dẫn
  • Đang nạp...
Trang chủ > TIN TỨC  > EMR dynamic

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÍ SWAP VÀ MARGIN

2019/3/24 23:47:36 EMR FX
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÍ SWAP VÀ MARGIN

Tiếp nhận thông báo từ LMAX, bắt đầu từ ngày 26 tháng 3, phí swap của các sản phẩm chỉ số sẽ biến động bất cứ lúc nào dựa theo trung tâm giao dịch, đồng thời margin của chỉ số cũng sẽ có thay đổi. Quý khách hãy chú ý và điều chỉnh chiến lược giao dịch !