newsvn

TIN TỨC

Lời trích dẫn
  • Đang nạp...
Trang chủ > TIN TỨC  > EMR dynamic

Điều chỉnh thời gian giao dịch dịp lễ Tạ Ơn

2018/11/23 11:34:43 EMR FX
Điều chỉnh thời gian giao dịch dịp lễ Tạ Ơn

Chú ý: Ngày 22- 23/11/2018 là ngày nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ nên thời gian giao dịch tại Sở giao dịch LMAX có sự điều chỉnh. Thời gian dưới đây là giờ GMT của nước Anh:

Ngoại hối                             Ngày 22/11( Thứ 5)                    Ngày 23/11( Thứ 6)

Tất cả các sản phẩm  giao dịch ngoại hối

Thứ 4 22:05- Thứ 5 22:00

Thứ 5 22:05- Thứ 6 22:00

*Khoảng thời gian giao dịch đặc biệt

USD/ RUB

07:00- 22:00

07:00- 22:00

EUR/ RUB

07:00- 22:00

07:00- 22:00

Sản phẩm giao dịch

Gold

Th4 23:00- Th5 18:00

Th 5 23:00- Th 6 18:45

Silver

Th 4 23:00- Th 5 18:00

Th 5 23:00- Th 6 18:45

Platinum

Th 4 23:00- Th 5 18:00

Th 5 23:00- Th 6 18:45

Palladium

Th 4 23:00- Th 5 18:00

Th 5 23:00- Th 6 18:45

UK Brent

*1:00  17:45

*1:00  18:30

US Crude

Th 4 23:00- Th 5 17:45

Th 5 23:00- Th 6 18:30

US Natural Gas

Th 4 23:00- Th 5 17:45

Th 5 23:00- Th 6 18:30

Ch s

Australia 200

Th 4 23:00- Th 5 22:00

Th 5 23:00- Th 6 22:00

Europe 50

Th 4 23:00- Th 5 22:00

Th 5 23:00- Th 6 22:00

France 40

Th 4 23:00- Th 5 22:00

Th 5 23:00- Th 6 22:00

Germany 30

Germany 30 (Mini)

07:00  21:00

07:00  21:00

HongKong 50

01:15  17:00

01:15  17:00

Japan 225

*Th 4 23:00- Th 5 18:00

*Th 5 23:00- Th 6 18:15

Spain 35

07:00  19:00

07:00  19:00

UK 100

Th 4 23:00- Th 5 22:00

*Th 5 23:00- Th 6 22:00

US SPX 500

US SPX 500( Mini)

*Th 4 23:00- Th 5 18:00

*Th 5 23:00- Th 6 18:15

US Tech 100

US Tech 100 (Mini)

*Th 4 23:00- Th 5 18:00

*Th 5 23:00- Th 6 18:15

Wall Street 30

Wall Street 30( Mini)

*Th 4 23:00- Th 5 18:00

*Th 5 23:00- Th 6 18:15